Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Otázky a odpovede k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR

Otázky a odpovede k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 celý text

ostatné | 11. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 celý text

ostatné | 9. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa

Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa celý text

ostatné | 22. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka celý text

ostatné | 20. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov celý text

ostatné | 2. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7. - II.časť

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7. - II.časť celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov

Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci
v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017 celý text

ostatné | 13. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Oznámenie pre žiadateľov o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016

Oznámenie pre žiadateľov o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016 celý text

ostatné | 13. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7.

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7. celý text

ostatné | 6. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka celý text

ostatné | 5. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Usmernenie PPA č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Usmernenie PPA č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 celý text

ostatné | 19. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016 celý text

ostatné | 8. 4. 2016 | Autor: Správce Webu