Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-T477-512-001-002

16 654,46 EUR šesťnásťtisícšesťstopäťdesiatštyri a 46/100 Eur

Obec Michal na Ostrove

Agroprameň

11.10.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-3

63 736,68 EUR šesťdesiattritisícsedemstotridsaťšesť a 88/100 Eur

Agroprameň

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informaizácie SR

20.09.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 106/001/20

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Agroprameň

Prima banka Slovensko, a.s.

31.05.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Lehnice

Agroprameň

23.09.2020

Zmluva o kontokorentnom úvere

106/001/20

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

Agroprameň

Prima banka Slovensko, a.s.

26.08.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z-302051AFK6-511-51

63 736,68 EUR šesťdesiattritisícsedemstotridsaťšesť a 68/100 Eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Agroprameň

23.03.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z-02051T477-511/512-28

357 321,05 EUR tristopäťdesiatsedemtisíctristodvadsaťjeden a 5/100 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Agroprameň

29.01.2020

Dodatok č. 1

1

20 000,00 EUR

Agroprameň

Prima banka Slovensko, a.s.

14.10.2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Lehnice

Agroprameň

07.10.2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302051Q771-5

105 474,92 EUR jednostopäťtisícštyristosedemdesiatštyri a 92/100 Eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Agroprameň

21.08.2019

Zmluva o kontokorentnom úvere

106/001/19

20 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Agroprameň

09.08.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z-302051Q771-511-23

105 474,92 EUR jednostopäťtisícštyristosedemdesiatštyri a 92/100 Eur

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Agroprameň

17.04.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

NFP309190R161

20 757,90 EUR dvadsaťtisícsedemstopäťdesiatsedem a 90/100 Eur

Pôdohospodárska platobná agentúra

Agroprameň

16.08.2018

Zmluva

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Agroprameň

10.05.2018

Nájomná zmluva

Zmluva o nájme 10/05/2018

0,00 EUR

Obec Lehnice

Agroprameň

19.07.2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

191TT040013

2 950,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Agroprameň

19.11.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

1

0,00 EUR

Blue one, s.r.o

Agroprameň

27.10.2015

Zmluva o partnerstve a nadnárodnej spolupráci

22.10.2015

0,00 EUR

MAS Slavkovské Bojište, z.s.

Agroprameň

24.08.2015

Poistná zmluva

4410014666

151,66 EUR

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Agroprameň

12.08.2015

Kúpna zmluva

Z201519603_Z

210,00 EUR

MIHI.sk, s.r.o.

Agroprameň

12.08.2015

Kúpna zmluva

Z201519554_Z

169,20 EUR

COMPUTER ABC, s.r.o,

Agroprameň

11.08.2015

Kúpna zmluva

Z201519297_Z

186,35 EUR

Tamás Lovasz - TL Holding

Agroprameň

06.08.2015

Kúpna zmluva

Z201518692_Z

4 199,00 EUR

Lucia Hucíková- ŠKOLÁČIK MAJO

Agroprameň

05.08.2015

Kúpna zmluva

Z201518688_Z

1 662,00 EUR

IKARO s.r.o.

Agroprameň

05.08.2015

Kúpna zmluva

Z201518679_Z

100,00 EUR

Lucia Hucíková- ŠKOLÁČIK MAJO

Agroprameň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: