Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

05.04.2024


Aktualizácia č. 1 Výzvy MAS_088/7.2/6

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Informacia_o_aktualizacii č.1 _vyzvy7.2_ na WEB.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.99 kB

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.22024_aktualizácia1_26042024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 783.3 kB

 

 

15.02.2024


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.4/6_2024 - Podopatrenie 7.4

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.4/6_2024

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.42024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 750.04 kB

 

Dátum vyhlásenia: 15.02.2024
 

Dátum uzavretia:    15.04.2024

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   44 479,73 €

                                                                                      za zdroj ŠR   14 826,58 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-74-vyhlasena-dna-15022024/

 

 

15.02.2024


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.2/6_2024 - Podopatrenie 7.2

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.2/6_2024

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.22024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 783 kB

 

Dátum vyhlásenia: 15.02.2024
 

Dátum uzavretia:    15.04.2024

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   226 268,57 €

                                                                                      za zdroj ŠR      75 422,86 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-72-vyhlasena-dna-15022024/

 

 

15.02.2024


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS 088/4.1/2, podopatrenie 4.1

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS 088/4.1/2_2024

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0884.12024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.3 MB

 

Dátum vyhlásenia: 15.02.2024

 

Dátum uzavretia:    15.04.2024

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   42 450,00 €

                                                                                      za zdroj ŠR    14 150,00 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-41-vyhlasena-dna-15022024/

 

 

14.02.2024


Oznámenie o vyhlásení Výzvy na výber Odborných hodnotiteľov podopatrenie 4.1

 

MAS Agroprameň vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

Číslo výzvy: 01/2024

 

Výzva na OH pre 4.1.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 435.82 kB

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 14.02.2024

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 15.03.2024

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-oh/vyzva-na-oh-41-vyhlasena-dna-14022024/

 

 
1O.01.2024

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2024
 
 
 
04.01.2024

Deň otvorených dverí MAS
 
Deň otvorených dverí MAS Agropameň

 

13.12.2023


Informácia o uzatvorení_vyzvy A1_z dôvodu ukončenia realizácie aktiít projektu: "Financovanie implementácie stratégie CLLD - Agroprameň".

 

Informacia_o_uzatvorení _vyzvy A1 k 31122023, zverejnená dňa 13.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 158.33 kB

 

11.09.2023


Oznámenie o vyhlásení Výzvy na Odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.4

 

MAS Agroprameň vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry (mimo Bratislavského kraja)

 

Číslo výzvy: 01/2023

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 11.09.2023

 

Výzva pre 7.4._Priloha_c_4C Odborné hodnotenie MAS v rámci implementácie CLLD_VERZIA 1.5.pdf (436.02 kB)

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.10.2023

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-oh/vyzva-na-oh-74-vyhlasena-dna-11092023/

 

11.09.2023


Oznámenie o vyhlásení Výzvy na Odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.2

 

MAS Agroprameň ovyhlasuje výzvu na výber dborných hodnotiteľov Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Číslo výzvy: 02/2023

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 11.09.2023

 

Výzva pre 7.2._Priloha_c_4C Odborné hodnotenie MAS v rámci implementácie CLLD_VERZIA 1.5.pdf (435.99 kB)

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.10.2023

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-oh/vyzva-na-oh-72-vyhlasena-dna-11092023/

 

04.09.2023


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.4/5_2023 - Podopatrenie 7.4

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.4/5_2023

 

Dátum vyhlásenia: 04.09.2023
 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.45_2023.pdf (750.09 kB)

 

Dátum uzavretia:   03.11.2023

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   65 381,33 €

                                                                                      za zdroj ŠR   21 793,78 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-74-vyhlasena-dna-04092023/

 

04.09.2023


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.2/5_2023 - Podopatrenie 7.2

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.2/5_2023

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.25_2023.pdf (783.06 kB)

 

Dátum vyhlásenia: 04.09.2023
 

Dátum uzavretia:   03.11.2023

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   285 760,15 €

                                                                                      za zdroj ŠR      95 253,38 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

vyzvy-prv-2014-2020/projektove-vyzvy/vyzva-72-vyhlasena-dna-04092023/

 

31.08.2023

Deň otvorených dverí MAS
 
Deň otvorených dverí MAS
 
 
25.08.2023

Deň obce Macov
 
 
 
19.06.2023

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2023
 

 

 

06.03.2023


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita A1 po uzatvorení 11. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po11. kol_06032023.pdf (123.66 kB)

 

 

06.02.2023


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita A1 po uzatvorení 10. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po 10. kol_06022023.pdf (123.18 kB)

 

 
19.01.2023

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2023 - aktualizácia
 
 

 

16.01.2023


Aktualizácia Výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP

 

vyzvy-irop-2014-2020/aktivita-a1/aktualizacia-c-2-vyzvy-aktivita-a1/

 

 

16.01.2023


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita A1 po uzatvorení 9. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po 9. kol_17012023.pdf (144.29 kB)

 

 

05.12.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita A1 po uzatvorení 8. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po 8. kol_05122022.pdf (142.14 kB)

 

 

07.11.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita A1 po uzatvorení 7. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po 7. kol_07112022.pdf (141.98 kB)

 

 

05.10.2022


Informácia o uzatvorení_vyzvy B2_vyčerpanie alokácie

 

Informacia_o_uzatvorení_vyzvyB2_vyčerpanie alokácie.pdf (153.18 kB)

 

 

04.10.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B2 po uzatvorení 7. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B2po 7. kole.pdf (161.7 kB)

 

 

14.09.2022


Aktualizácia Výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP

 

vyzvy-irop-2014-2020/aktivita-a1/aktualizacia-c-1-vyzvy-aktivita-a1/

 

 

05.09.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita A1 po uzatvorení 6. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po 6. kol_05092022.pdf (143.06 kB)

 

 

 

03.08.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B2 po uzatvorení 6. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B2 po 6. kole.pdf (164.33 kB)

 

 

30.06.2022


Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po uzatvorení 5. hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po 5. kol_30062022.pdf (142.84 kB)

 

 

30.06.2022


Informacia_o_alokácii_vyzvy B2 po 5. kole_OPRAVA 30062022

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B2po 5. kole_OPRAVA 30062022.pdf (163.65 kB)

 

 

06.06.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B2 po uzatvorení 5 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B2po 5. kole.pdf (128.98 kB)

 

 

06.06.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B1 po uzatvorení 5 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B1po 5. kole.pdf (144.54 kB)

 

 

01.06.2022


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/1.2/4 - Podopatrenie 1.2

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/1.2/4

 

Dátum vyhlásenia: 01.06.2022
 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0881.24_FINAL.pdf (1.08 MB)

 

Dátum uzavretia:   30.06.2022

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   6 925,50 €

                                                                                       za zdroj ŠR   2 308,50 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-12/

 

 

31.05.2022


Informácia o uzatvorení Výzvy - Aktivita B1 k 30.06.2022 (uzávierka pre 7. hodnotiace kolo)

 

Informacia_o_uzatvorení_vyzvyB1.pdf (155.82 kB)

 

 

31.05.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B1 po uzatvorení 6 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B1po 6. kole.pdf (139.75 kB)

 

 

21.04.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita A1 po uzatvorení 4 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy A1 po 4. kole.pdf (141.69 kB)

 

 

08.04.2022


Informácia k Výzve - Aktivita A1 IROP - Vo verzii 1 výzvy zjavné nesprávnosti (oprava prílohy č. 4 Výzvy A1)

 

Informacia_o_zmene prílohy_vyzvyA1.pdf (173.1 kB)

irop-2014-2020/aktivita-a1/vyzva-aktivita-a1/

 

 

05.04.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B2 po uzatvorení 4 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B2po 4. kole.pdf (121.26 kB)

 

 

05.04.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B1 po uzatvorení 4 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B1po 4. kole.pdf (121.32 kB)

 

 

11.03.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B1 po uzatvorení 3 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B1po 3. kole.pdf (122.13 kB)

 

 

10.03.2022


Aktualizácia Výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP

 

irop-2014-2020/aktivita-b1/aktualizacia-c-1-vyzvy-aktivita-b1/

 
 

14.02.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B2 po uzatvorení 3 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvy B2po 3. kole.docx.pdf (121.21 kB)

 

 

 
24.01.2022

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2022
 
 
 

03.01.2022


Informácia o alokácii Výzvy - Aktivita B2 po uzatvorení 2 hodnotiaceho kola

 

Informacia_o_alokácii_vyzvyB2po 2.kole.pdf (144.54 kB)

 

 

03.01.2022


Aktualizácia Výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu - Aktavita B2. Zmeny sa týýkajú výlučne Termínov uzatvárania hodnotiacich kôl.

 

irop-2014-2020/aktivita-b2/aktualizacia-c-1-vyzvy-aktivita-b2/

 

 

14.10.2021


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.4/3 - Podopatrenie 7.4

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.4/3

 

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021
 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.43.pdf (1002.88 kB)

 

Dátum uzavretia:   28.02.2022

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   76 500,00 €

                                                                                      za zdroj ŠR   25.500,00 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-74/

 

 

14.10.2021


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.2/3 - Podopatrenie 7.2

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.2/3

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.23.pdf (1007.38 kB)

 

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021
 

Dátum uzavretia:   28.02.2022

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   62.336,25 €

                                                                                      za zdroj ŠR   20.778,75 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-72/

 

 
28.09.2021

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2021 - aktualizácia

prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

 26.07.2021


Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-512-002

 

Dátum vyhlásenia: 26.07. 2021

 

Výzva IROP-CLLD-T477-512-002_B1_final(1).pdf (577.89 kB)

 

Otvorená výzva:

Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:   31.10.2021

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:   31.12.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 70.000,00 EUR.

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:  irop-2014-2020/aktivita-b1/

 

13.07.2021


Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-511-003

 

Dátum vyhlásenia: 13.07. 2021

 

Agroprameň_Výzva IROP-CLLD-T477-511-003_BSZ.final(5).pdf (578.33 kB)

 

Otvorená výzva:

Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:   15.10.2021

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:   15.12.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 106.398,00 EUR.

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:  irop-2014-2020/aktivita-a1/

 
 
29.06.2021   

Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/4.1/1 - Podopatrenie 4.1
 
MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 
MAS_088/4.1/1
 
Dátum vyhlásenia: 25.06.2021
 
 
Dátum uzavretia:   31.10.2021
 
 
Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.
 
Výzva s prílohami na stiahnutie:
 
 
 
29.06.2021

Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/6.4/1 - Podopatrenie 6.4
 
MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
 
 
 
 
 
97.929,00 €
 32.643,00 €
 
Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.
 
Výzva s prílohami na stiahnutie:
 
 
 
28.06.2021

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2021 - aktualizácia
 
 

23.06.2021


Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-512-001

 

Dátum vyhlásenia: 23.06. 2021

 

Vyzva_IROP-CLLD-T477-512-001_Agro-B2_final(2).pdf (566.42 kB)

 

Otvorená výzva:

Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:   30.09.2021

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:   30.11.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 163.057,00 EUR.

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:  irop-2014-2020/aktivita-b2/

 

 

 

 

21.05.2021


Indikatívny harmonogram výziev MAS Agroprameň na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2021 - aktualizácia

http://www.agropramen.sk/prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

 


 Informácia o projekte:   Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

 

Stručný popis projektu

Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

(kód 302051AFK6)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EU prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD. Navrhovaný projekt je plne v súlade s programom IROP 2014 – 2020. Projekt, predložený v rámci prioritnej osi č. 5 prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Intervencie realizované prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou v IROP komplementárne prispievajú k tematickým cieľom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10. Predkladaný projekt s názvom: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2  má prierezový charakter a jednoznačne prispieva k naplňovaniu cieľov stratégie IROP 2014-2020.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 63.736,68 €

Maximálna výška NFP: 60.549,85 €

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2022

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                                           

 

                                                                                               


Informácia o projekte: Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň 

 

Stručný popis projektu

Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň           

(kód 302051T477)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD, pomocou zrealizovania aktivít projektu a celkové posilnenie partnerstva MAS v rámci PRV SR 2014-2020 a IROP.

Strategickým cieľom je „Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“. Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia v rozvojových prioritách. Medzi hlavné oblasti záujmu patrí bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych a spoločenský život.

Hlavné strategické priority:

Priorita 1: Vytvorenie lepších podmienok pre podnikanie a zvýšiť vzdelanosť v oblastiach hospodárskeho a spoločenského života,

Priorita 2: Zlepšenie infraštruktúry, služieb a občianskej vybavenosti,

Priorita 3: Zlepšenie socio – ekonomických podmienok rómskej komunity,

Priorita 4: Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja,

Priorita 5: Zlepšiť ochranu životného prostredia,

Priorita 6: Rozvoj spolupráce a partnerstva.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 357 321,05 €

Maximálna výška NFP: 339 455,00 €

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                                          

 

 


Informácia o projekte:   Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

 

Stručný popis projektu

Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

(kód 309190R161)

 

Cieľom projektu s názvom Náklady na animačnú činnosť Agroprameň je, aby sa úspešne zrealizovala stratégia CLLD. Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju územia Agroprameň (MAS) prostredníctvom využívania miestnych zdrojov a spolupráce súkromného, verejného a neziskového sektora a zároveň podporovať a rozvíjať princípy  prístupu zdola – nahor. Udržateľný rozvoj bude zabezpečený prostredníctvom realizácie takých aktivít a činností, ktoré sú zamerané na ekonomický rast, konkurencieschopnosť, sociálne aspekty a ochranu životného prostredia. Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

Strategický cieľ:

„Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“.

Projekt v sebe zahŕňa niekoľko činností:

•  propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,

•  výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS a ďalších aktérov,

•  vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 20 757,90 €

Maximálna výška NFP: 20 757,90 €

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                            

 

                                                                        


 Informácia a o získaní príspevku z OP IROP

 

Miestna akčná skupina AGROPRAMEŇ si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň:, v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD MAS Agroprameň prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS a taktiež naplnenie merateľných ukazovateľov a zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 105 474, 92 €

Schválená výška NFP: 100 201,17 €

Dátum začatia realizácie projektu: 01.06.2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2019prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

03.12.2020


Aktualizovaná výzva MAS 088/7.2/2

http://www.agropramen.sk/prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-72/

 

22.05.2020


Aktualizovaná výzva MAS_088/7.4/2:

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/aktualizovana-vyzva-mas088-74-2-uzavretie-vyzvy-31102020/

 

14.02.2020


Harmonogram výziev MAS AGROPRAMEŇ na rok 2020

prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

14.02.2020


Aktualizovaná výzva MAS_088/7.4/2:

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/aktualizovana-vyzva-mas088-74-2/