Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 70
TÝŽDEŇ: 332
CELKOM: 120888

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

mapa2AGROPRAMEŇ (Miestna akčná skupina)

   

V juhozápadnej časti Slovenska leží medzi korytom Veľkého Dunaja a ramenom Malého Dunaja najväčší riečny ostrov – Žitný ostrov. Zasahujú doň tri kraje (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky) a spadá do štyroch okresov (Bratislava vidiek, Senec, Dunajská Streda, Komárno).


Agroprameň (MAS) pôsobí v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji.

 

Agroprameň (MAS) spája 14 obcí: Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka a Vojka nad Dunajom. Viac tu

 

 

 


 

Informácia:                                                   

Stručný popis projektu

Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň           

(kód 302051T477)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD, pomocou zrealizovania aktivít projektu a celkové posilnenie partnerstva MAS v rámci PRV SR 2014-2020 a IROP.

Strategickým cieľom je „Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“. Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia v rozvojových prioritách. Medzi hlavné oblasti záujmu patrí bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych a spoločenský život.

Hlavné strategické priority:

Priorita 1: Vytvorenie lepších podmienok pre podnikanie a zvýšiť vzdelanosť v oblastiach hospodárskeho a spoločenského života,

Priorita 2: Zlepšenie infraštruktúry, služieb a občianskej vybavenosti,

Priorita 3: Zlepšenie socio – ekonomických podmienok rómskej komunity,

Priorita 4: Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja,

Priorita 5: Zlepšiť ochranu životného prostredia,

Priorita 6: Rozvoj spolupráce a partnerstva.

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 357 321,05 €

Maximálna výška NFP: 339 455,00 €

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

                               logo IROP 2014-2020_verzia 01                    

 


 Informácia a o získaní príspevku z OP IROP

 

Miestna akčná skupina AGROPRAMEŇ si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň:, v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD MAS Agroprameň prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS a taktiež naplnenie merateľných ukazovateľov a zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 105 474, 92 €

Schválená výška NFP: 100 201,17 €

Dátum začatia realizácie projektu: 01.06.2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2019

 

03.12.2020


Aktualizovaná výzva MAS 088/7.2/2

http://www.agropramen.sk/prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-72/

 

22.05.2020


Aktualizovaná výzva MAS_088/7.4/2:

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/aktualizovana-vyzva-mas088-74-2-uzavretie-vyzvy-31102020/

 

14.02.2020


Harmonogram výziev MAS AGROPRAMEŇ na rok 2020

prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

14.02.2020


Aktualizovaná výzva MAS_088/7.4/2:

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/aktualizovana-vyzva-mas088-74-2/

04.11.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Detail

12.10.2016

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Detail

11.10.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

Detail

23.09.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

Detail

20.09.2016

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Detail

Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Názov projektu:          Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Opatrenie:                   19

Podopatrenie:            19.1

Kód projektu:             191TT040013

 

Cieľ projektu:

nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a pripraviť partnerstvo členov Agroprameň pre uchádzanie sa o podporu v rámci MAS z PRV SR 2014-2020, pomôcť im pripraviť Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

 

Predmet projektu:

realizácia uvedených aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí v rámci združenia Agroprameň s cieľom vypracovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.