Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 36
TÝŽDEŇ: 511
CELKOM: 143378

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

mapa2AGROPRAMEŇ (Miestna akčná skupina)

   

V juhozápadnej časti Slovenska leží medzi korytom Veľkého Dunaja a ramenom Malého Dunaja najväčší riečny ostrov – Žitný ostrov. Zasahujú doň tri kraje (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky) a spadá do štyroch okresov (Bratislava vidiek, Senec, Dunajská Streda, Komárno).


Agroprameň (MAS) pôsobí v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji.

 

Agroprameň (MAS) spája 14 obcí: Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka a Vojka nad Dunajom. Viac tu

 

 

 

14.10.2021


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.4/3 - Podopatrenie 7.4

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.4/3

 

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021
 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.43.pdf (1002.88 kB)

 

Dátum uzavretia:   28.02.2022

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   76 500,00 €

                                                                                      za zdroj ŠR   25.500,00 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-74/

 

 

14.10.2021


Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/7.2/3 - Podopatrenie 7.2

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Kód výzvy: MAS_088/7.2/3

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.23.pdf (1007.38 kB)

 

Dátum vyhlásenia: 13.10.2021
 

Dátum uzavretia:   28.02.2022

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:           za zdroj EÚ   62.336,25 €

                                                                                      za zdroj ŠR   20.778,75 €

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami na stiahnutie:

 

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-72/

 

 
28.09.2021

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2021 - aktualizácia

prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

 26.07.2021


Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B1 IROP

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-512-002

 

Dátum vyhlásenia: 26.07. 2021

 

Výzva IROP-CLLD-T477-512-002_B1_final(1).pdf (577.89 kB)

 

Otvorená výzva:

Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:   31.10.2021

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:   31.12.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 70.000,00 EUR.

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:   irop-2014-2020/aktivita-b1/

 

13.07.2021


Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.1 A1 IROP

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.1 Hlavná aktivita projektu A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-511-003

 

Dátum vyhlásenia: 13.07. 2021

 

Agroprameň_Výzva IROP-CLLD-T477-511-003_BSZ.final(5).pdf (578.33 kB)

 

Otvorená výzva:

Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:   15.10.2021

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:   15.12.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 106.398,00 EUR.

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:  irop-2014-2020/aktivita-a1/

 
 
29.06.2021   

Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/4.1/1 - Podopatrenie 4.1
 
MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
 
MAS_088/4.1/1
 
Dátum vyhlásenia: 25.06.2021
 
 
Dátum uzavretia:   31.10.2021
 
 
Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.
 
Výzva s prílohami na stiahnutie:
 
 
 
29.06.2021

Oznámenie o vyhlásení Výzvy MAS_088/6.4/1 - Podopatrenie 6.4
 
MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
 
 
 
 
 
97.929,00 €
 32.643,00 €
 
Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.
 
Výzva s prílohami na stiahnutie:
 
 
 
28.06.2021

Harmonogram výziev MAS Agroprameň na rok 2021 - aktualizácia
 
 

23.06.2021


Oznámenie o vyhlásení výzvy MAS špecifický cieľ 5.1.2 B2 IROP

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu IROP Špecifický cieľ 5.1.2 Hlavná aktivita projektu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Kód výzvy: IROP-CLLD-T477-512-001

 

Dátum vyhlásenia: 23.06. 2021

 

Vyzva_IROP-CLLD-T477-512-001_Agro-B2_final(2).pdf (566.42 kB)

 

Otvorená výzva:

Dátum ukončenia 1. hodnotiaceho kola:   30.09.2021

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:   30.11.2021

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 163.057,00 EUR.

 

Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

 

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:   irop-2014-2020/aktivita-b2/

 

 

21.05.2021


Indikatívny harmonogram výziev MAS Agroprameň na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2021 - aktualizácia

http://www.agropramen.sk/prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

 


 Informácia o projekte:   Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

 

Stručný popis projektu

Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2

(kód 302051AFK6)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EU prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD. Navrhovaný projekt je plne v súlade s programom IROP 2014 – 2020. Projekt, predložený v rámci prioritnej osi č. 5 prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Intervencie realizované prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou v IROP komplementárne prispievajú k tematickým cieľom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10. Predkladaný projekt s názvom: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň 2  má prierezový charakter a jednoznačne prispieva k naplňovaniu cieľov stratégie IROP 2014-2020.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 123 441,75 €

Maximálna výška NFP: 117 269,66 €

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                                           

 

                                                                                               


Informácia o projekte: Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň 

 

Stručný popis projektu

Financovanie implementácie stratégie CLLD – Agroprameň           

(kód 302051T477)

 

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je úspešná implementácia stratégie CLLD, pomocou zrealizovania aktivít projektu a celkové posilnenie partnerstva MAS v rámci PRV SR 2014-2020 a IROP.

Strategickým cieľom je „Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“. Strategický cieľ vyjadruje zmenu, ktorá sa v dlhodobom časovom horizonte udeje v území, ak sa zrealizuje plánovaná intervencia v rozvojových prioritách. Medzi hlavné oblasti záujmu patrí bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych a spoločenský život.

Hlavné strategické priority:

Priorita 1: Vytvorenie lepších podmienok pre podnikanie a zvýšiť vzdelanosť v oblastiach hospodárskeho a spoločenského života,

Priorita 2: Zlepšenie infraštruktúry, služieb a občianskej vybavenosti,

Priorita 3: Zlepšenie socio – ekonomických podmienok rómskej komunity,

Priorita 4: Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja,

Priorita 5: Zlepšiť ochranu životného prostredia,

Priorita 6: Rozvoj spolupráce a partnerstva.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 357 321,05 €

Maximálna výška NFP: 339 455,00 €

Dátum začatia realizácie projektu: 04/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                                          

 

 


Informácia o projekte:   Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

 

Stručný popis projektu

Náklady na animačnú činnosť Agroprameň

(kód 309190R161)

 

Cieľom projektu s názvom Náklady na animačnú činnosť Agroprameň je, aby sa úspešne zrealizovala stratégia CLLD. Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju územia Agroprameň (MAS) prostredníctvom využívania miestnych zdrojov a spolupráce súkromného, verejného a neziskového sektora a zároveň podporovať a rozvíjať princípy  prístupu zdola – nahor. Udržateľný rozvoj bude zabezpečený prostredníctvom realizácie takých aktivít a činností, ktoré sú zamerané na ekonomický rast, konkurencieschopnosť, sociálne aspekty a ochranu životného prostredia. Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

Strategický cieľ:

„Zvýšiť životný štandard a kvalitu života obyvateľov Agroprameň (MAS) a zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený na miestnych zdrojoch“.

Projekt v sebe zahŕňa niekoľko činností:

•  propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,

•  výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS a ďalších aktérov,

•  vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 20 757,90 €

Maximálna výška NFP: 20 757,90 €

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

                            

 

                                                                        


 Informácia a o získaní príspevku z OP IROP

 

Miestna akčná skupina AGROPRAMEŇ si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň:, v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD MAS Agroprameň prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS a taktiež naplnenie merateľných ukazovateľov a zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 105 474, 92 €

Schválená výška NFP: 100 201,17 €

Dátum začatia realizácie projektu: 01.06.2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2019prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

03.12.2020


Aktualizovaná výzva MAS 088/7.2/2

http://www.agropramen.sk/prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/vyzva-72/

 

22.05.2020


Aktualizovaná výzva MAS_088/7.4/2:

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/aktualizovana-vyzva-mas088-74-2-uzavretie-vyzvy-31102020/

 

14.02.2020


Harmonogram výziev MAS AGROPRAMEŇ na rok 2020

prv-2014-2020-1/harmonogram-vyziev/

 

14.02.2020


Aktualizovaná výzva MAS_088/7.4/2:

prv-2014-2020-1/projektove-vyzvy/aktualizovana-vyzva-mas088-74-2/

04.11.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Detail

12.10.2016

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Detail

11.10.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

Detail

23.09.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

Detail

20.09.2016

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Detail

Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Názov projektu:          Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Opatrenie:                   19

Podopatrenie:            19.1

Kód projektu:             191TT040013

 

Cieľ projektu:

nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a pripraviť partnerstvo členov Agroprameň pre uchádzanie sa o podporu v rámci MAS z PRV SR 2014-2020, pomôcť im pripraviť Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

 

Predmet projektu:

realizácia uvedených aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí v rámci združenia Agroprameň s cieľom vypracovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.