Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Agroprameň                                                                     občianske združenie

Sídlo:  Lehnice 89, 930 37 Lehnice
Registrovaný v zmysle zákona SR č 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  
Dňa: 15.12.2009
IČO: 42 160 723
DIČ: 2022950402
Adresa banky: Slovenská sporiteľna, a.s.
930 37 Lehnice
Cislo účtu: 0193601135/0900
IBAN: SK1109000000000193601135
SWIFT: GIBASKBX
   
   
Predseda Agroprameň: Pavol Šebák
email: predseda@agropramen.sk
   
Manažér Agroprameň: Mgr. Timea Škulibová
tel.: 0917 523 641
email: masagropramen@gmail.com
   
Administratívny pracovník Agroprameň  
tel.: 0917 839 430
email: kancelaria@agropramen.sk
fax: 031 558 61 27