Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 26
TÝŽDEŇ: 137
CELKOM: 96261

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

mapa2AGROPRAMEŇ (Miestna akčná skupina)

   

V juhozápadnej časti Slovenska leží medzi korytom Veľkého Dunaja a ramenom Malého Dunaja najväčší riečny ostrov – Žitný ostrov. Zasahujú doň tri kraje (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky) a spadá do štyroch okresov (Bratislava vidiek, Senec, Dunajská Streda, Komárno).


Agroprameň (MAS) pôsobí v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji.

 

Agroprameň (MAS) spája 14 obcí: Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka a Vojka nad Dunajom. Viac tu

 

 

Informácia o získaní príspevku z OP IROP

 

Miestna akčná skupina AGROPRAMEŇ si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom Financovanie chodu kancelárie MAS Agroprameň:, v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Hlavným cieľom projektu podporeného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD MAS Agroprameň prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS a taktiež naplnenie merateľných ukazovateľov a zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii.

 

Prijímateľ: Agroprameň

Celková výška oprávnených výdavkov: 105 474, 92 €

Schválená výška NFP: 100 201,17 €

Dátum začatia realizácie projektu: 01.06.2018

Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2019

04.11.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Detail

12.10.2016

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Oznámenie pre výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2

Detail

11.10.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

Detail

23.09.2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

Detail

20.09.2016

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov

Detail

Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Názov projektu:          Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň

Opatrenie:                   19

Podopatrenie:            19.1

Kód projektu:             191TT040013

 

Cieľ projektu:

nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a pripraviť partnerstvo členov Agroprameň pre uchádzanie sa o podporu v rámci MAS z PRV SR 2014-2020, pomôcť im pripraviť Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).

 

Predmet projektu:

realizácia uvedených aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí v rámci združenia Agroprameň s cieľom vypracovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.