Obsah

Opatrenie: 1.2 Rozvoj základných služieb pre obyvateľov (Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Agroprameň) 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (PRV SR 2007-2013)

Výzva č. 2

Výzva č. 4

Výzva č. 8

Výzva č. 10

Výzva č. 13

Výzva č. 15

Výzva č. 17

Výzva č. 19