Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302051Q771-5
 • Názov
  Dodatok č. 1
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302051Q771-5
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302051Q771-511-23
 • Cena
  105 474,92 EUR jednostopäťtisícštyristosedemdesiatštyri a 92/100 Eur
 • Dátum účinnosti zmluvy
  8.10.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  25.9.2019
 • Dátum zverejnenia
  7.10.2019
 • 1. Zmluvná strana
  Agroprameň
 • IČO
  42160723
 • DIČ
 • Adresa
  Lehnice 89,930 37 Lehnice
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • IČO
  00156621
 • DIČ
 • Adresa
  Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka