Obsah

Aktualizácia č. 1 Výzvy MAS_088/7.2/6

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že aktualizovala Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavského kraja)

 

Informacia_o_aktualizacii č.1 _vyzvy7.2_ na WEB.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.99 kB

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0887.22024_aktualizácia1_26042024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 783.3 kB