Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva MAS 088/4.1/2, vyhlásená dňa 15.02.2024

 

MAS Agroprameň oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že vyhlásila Výzvu MAS v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

zverejnené 15.02.2024

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_0884.12024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.3 MB

 

Prílohy k výzve:

 

088__Agroprameň_Konsolidované znenie kritérii pre výber projektov_FINAL.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 824.2 kB

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 169.84 kB

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 606.2 kB

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 58.03 kB

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

Priloha_c_6B_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 853.92 kB

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 43.85 kB

Priloha_c_9B Zoznam komodit specialnej rastl. vyr. _VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 41.48 kB

Priloha_c_10B Zoznam rychlorast.drevin pre ucely pest. ornej pod._VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 20.1 kB

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 22.42 kB

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 24.82 kB

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx Typ: XLSX dokument, Velkosť: 19.4 kB

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 292.45 kB

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 64.44 kB

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.31 kB

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 973.06 kB

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 843.46 kB

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 24.06 kB

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 21.88 kB

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 30.5 kB

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 72.82 kB

prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 805.51 kB