Lehnice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Agroprameň                                                                     občianske združenie


 

Sídlo:  Lehnice 89, 930 37 Lehnice
Registrovaný v zmysle zákona SR č 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  
Dňa: 15.12.2009
IČO: 42 160 723
DIČ: 2022950402
Adresa banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11, Žilina
Cislo účtu: 9646888003/5600
IBAN: SK2356000000009646888003
SWIFT: KOMASK2X
   
   
Predseda Agroprameň: Pavol Šebák
email: predseda@agropramen.sk
   
Manažér Agroprameň: Mgr. Timea Škulibová
tel.: 0917 523 641
email: masagropramen@gmail.com
   
Administratívny pracovník Agroprameň  
tel.: 0917 839 430
email: kancelaria@agropramen.sk
fax: 031 558 61 27