Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Dodatok č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER aktualizované Dodatkom č. 14 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinné od 02.06.2014

Príloha č. 6 k Usmerneniu

Príloha č. 17 k Usmerneniu

Príloha č. 18 k Usmerneniu

 

 

 

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.11 platná od 06.03.2012 a účinná od 26.03.2012

Príloha č. 6

 

 

Dodatok č.9  k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.9 platná od 06.06.2011

Príloha č. 6

 

Dodatok č.3 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

Usmernenie pre administráciu osi 4Leader, verzia 1.3

Priloha č.6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.3


Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader z 26.112010