Obsah

Opatrenie: 2.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Agroprameň)

3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (PRV SR 2007-2013)


Výzva č. 5/PRV/MAS 80

Výzva č. 6/PRV/MAS 80