Č. fa Popis Celková suma s DPH Zmluva číslo Objednávka číslo Doručená dňa Číslo faktúry Obchodné meno Adresa/miesto podnikania IČO
7714001 Telefónne poplatky             29,52 € A5105168   1.1.2014 5234007233 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714002 Internet                6,55 € A5105168   1.1.2014 5234002240 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714003 Internet             16,99 € A5105168   1.1.2014 5234008124 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714004 Telefónne poplatky             11,59 € A5105168   1.1.2014 5234027086 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714005 Telefónne poplatky                2,93 € A5105168   1.1.2014 5233985857 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714006 Nájomné          750,00 € 20.9.2011   31.12.2013 2013114 Obec Lehnice 930 37 Lehnice 89 305553
7714007 Telefónne poplatky                9,17 € A5105168   1.2.2014 5237789496 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714008 Telefónne poplatky                1,99 € A5105168   1.2.2014 5237747919 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714009 Internet                6,55 € A5105168   1.2.2014 5237763664 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714010 Internet             16,99 € A5105168   1.2.2014 5237768918 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714011 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.2.2014 5237769027 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714012 Chod MAS      1 103,06 € 13.9.2013   15.1.2014 2014001 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714013 Realizácia prieskumu verejnej mienky          789,00 €   19/2013 3.2.2014 14001 SOLARPARK KOMÁRNO s.r.o. Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 45729735
7714014 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714015 Internet             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714016 Telefónne poplatky                6,83 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714017 Telefónne poplatky                3,76 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714018 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714019 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.3.2014 2014011 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714020 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.4.2014 5245277327 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714021 Telefónne poplatky                8,53 € A5105168   1.4.2014 5245296520 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714022 Telefónne poplatky                2,36 € A5105168   1.4.2014 5245256877 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714023 Internet                6,55 € A5105168   1.4.2014 5245272471 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714024 Internet             16,99 € A5105168   1.4.2014 5245277093 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714025 Poistenie majetku             43,00 € 5720061806 2/2014 10.4.2014 5720061806 Generali Slovensko poistovna Lamačská cesta 3/A,84104 BA 35709332
7714026 Toner             74,64 €   1/2014 10.4.2014 140445 REFICIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava 35751819
7714027 Odmena výkon funkcie      2 800,00 €     14.4.2014 201401 Pavol Šebák 930 37 Lehnice 650  
7714028 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.4.2014 2014015 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714029 Vyhotovenie fotografických snímkov          360,00 € 1   14.4.2014 2014012 Viktor Benc - AP SERVIS Školská 982/41, 93101 Šamorín 35284145
7714030 Telefónne poplatky                2,36 € A5105168   1.5.2014 5249071641 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714031 Internet                6,55 € A5105168   1.5.2014 5249067538 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714032 Internet             16,99 € A5105168   1.5.2014 5249072281 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714033 Telefónne poplatky                8,53 € A5105168   1.5.2014 5249090953 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714034 Telefónne poplatky                2,36 € A5105168   1.5.2014 5249051077 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714035 Kancelárske potreby             46,91 €   3/2014 14.5.2014 20142151 Janette Marczibál - CONNECT  JAS 937/6 , 924 00 Galanta 34454730
7714036 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.5.2014 2014019 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714037 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.2.2014 2014006 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714038 Custom hosting masagropramen.sk             43,56 €   5/2014 12.6.2014 114047218 WebSupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928
7714039 Vyhotovenie platobných príkazov             95,00 €   4/2014 16.5.2014 122014 Beata Kvardová 930 37 Lehnice 597 41111826
7714040 Internet             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714041 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714042 Telefónne poplatky                2,53 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714043 Telefónne poplatky                6,11 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714044 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714045 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.6.2014 2014023 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714046 Nájomné          750,00 € 20.9.2011   23.6.2014 2014017 Obec Lehnice 930 37 Lehnice 89 305553
7714047 Brožúra      2 384,88 € 22.5.2014   30.6.2014 2140630179 Kreativa s.r.o. Klinčeková 2/11, 945 01 Komárno 44986092
7714048 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.7.2014 2014027 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714049 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714050 Telefónne poplatky                3,11 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714051 Telefónne poplatky             11,70 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714052 Internet             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714053 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714054 Toner             74,64 €   6/2014 14.7.2014 140830 REFICIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava 35751819
7714055 Telefónne poplatky                1,99 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714056 Telefónne poplatky             11,83 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714057 Telefónne poplatky             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714058 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714059 Internet             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714060 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.8.2014 2014032 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714061 Nájomné          750,00 € 20.9.2011   26.8.2014 2013114 Obec Lehnice 930 37 Lehnice 89 305553
7714062 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714063 Internet             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714064 Telefónne poplatky                7,66 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714065 Telefónne poplatky                1,99 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714066 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714067 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.9.2014 2014041 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714068 ESET Smart Sekurity             88,10 €   7/2014 26.9.2014 201437231 ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532
7714069 Toner             74,64 €   8/2014 30.9.2014 141132 REFICIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava 35751819
7714070 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714071 Internet             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714072 Telefónne poplatky             11,87 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714073 Telefónne poplatky                2,06 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714074 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714075 Kancelárske potreby             76,29 €   9/2014 8.10.2014 20142270 Janette Marczibál - CONNECT  JAS 937/6 , 924 00 Galanta 34454730
7714076 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.10.2014 2014048 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714077 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714078 Internet             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714079 Telefónne poplatky                8,41 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714080 Telefónne poplatky                2,08 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714081 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714082 Toner             74,64 €   10/2014 5.11.2014 141318 REFICIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava 35751819
7714083 Nájomné          750,00 € 20.9.2011   10.11.2014 2014094 Obec Lehnice 930 37 Lehnice 89 305553
7714084 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.11.2014 2014051 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714085 Tonery          204,77 €   11/2014 4.12.2014 141469 REFICIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava 35751819
7714086 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.12.2014 2014055 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714087 Telefónne poplatky                7,45 € A5105168   1.3.2014 5241498629 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714088 Telefónne poplatky             28,99 € A5105168   1.3.2014 5241503755 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714089 Internet             16,99 € A5105168   1.3.2014 5241523944 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714090 Telefónne poplatky             10,82 € A5105168   1.3.2014 5241483274 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714091 Internet                6,55 € A5105168   1.3.2014 5241503864 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7714092 Chod MAS      3 636,46 € 13.9.2013   15.1.2015 2014061 MNA Slovakia s.r.o. Zochova 16/13, 811 03 Bratislava 43803890
7714093 Nájomné          750,00 € 20.9.2011   31.12.2014 2014110 Obec Lehnice 930 37 Lehnice 89 305553